Oprogramowanie sterujące SoftCUT

Oprogramowanie sterujące działaniem plotera, które umożliwia m.in.:
odczyt plików HPGL, automatyczne łączenie obiektów i ustalanie
linii przejścia pomiędzy figurami, ręczne sterowanie ploterem w osiach X i Y,
ręczne sterowanie obrotem stołu, możliwość zdefiniowania różnych
konfiguracji obróbki, symulację i podgląd cięcia, skalowanie projektów,
tworzenie obrotowych figur nieregularnych kontynuację cięcia po zerwaniu drutu.

Stół obrotowy

Stół obrotowy stanowi opcjonalne wyposażenie i umożliwia wycinanie brył
obrotowych. Obrabiany materiał może zostać zamocowany nie tylko w pozycji
pionowej ale i w poziomie. Pozwala to na wycinanie brył obrotowych o wysokości
ograniczonej długością maszyny. W ofercie są dostępne dwa modele stołów,
S10 i S150 różniące się konstrukcją oraz dopuszczalną wagą obrabianego
materiału. Dla stołu S10 waga ta wynosi 10 kg, dla S150 odpowiednio 150kg.

Drut kształtowy

Grubość drutu wynosi 0,9 mm. Drut służy do samodzielnego kształtowania,
dzięki czemu umożliwia uzyskiwanie dowolnych profili poprzez wykonywanie
cięcia materiałów zadanym drutowi kształtem

Łańcuch prowadzacy

służy do utrzymania okablowania w należytym porządku i zabezpiecza je przed
ewentualnym i przypadkowym zniszczeniem.

Pilot zdalnego sterowania

Dzięki pilotowi zdalnego sterowania można uniknąć konieczności niewygodnego
sterowania ploterem z konsoli komputera. Obróbka materiału może odbywać się
bezpośrednio pod kontrolą operatora, który dzięki pilotowi może szybko sterować
działaniem plotera. Operator ma wpływ na podstawowe parametry pracy urządzenia,
takie jak prędkość czy temperatura drutu oporowego i umożliwia sterowanie stołem
obrotowym.
Oprogramowanie sterujące działaniem plotera, które umożliwia m.in.: odczyt plików
HPGL, automatyczne łączenie obiektów i ustalanie linii przejścia pomiędzy figurami,
ręczne sterowanie ploterem w osiach X i Y, ręczne sterowanie obrotem stołu, możliwość
zdefiniowania różnych konfiguracji obróbki, symulację i podgląd cięcia, skalowanie
projektów, tworzenie obrotowych figur nieregularnych kontynuację cięcia po zerwaniu drutu.